Profen Akademi
Yaratıcı eylemin simgesi olarak Akademi

Platon'un Akademia'sından beri yani M.Ö. IV. yüzyıldan beri "Akademi" yüksek düzeyde düşünmenin ve yaratıcı eylemin simgesi olmuştur. Gerçek eylem, düşüncenin gerektirdiği eylemdir. Aynı zamanda gerçek eylem, araştırmaya dayalı düşüncedir.

Şirket akademileri ise bir bilgi sermayesi ve marka stratejisidir. Aynı zamanda şirket akademileri liderliği, yaratıcı düşünceyi ve problem çözmeyi teşvik edecek şirket kültürünü de şekillendirmeyi hedeflemektedir.

Profen, insana yaptığı yatırımın en önemli yatırım olduğu bilinciyle çalışanlarına, paydaşlarına ve topluma fırsatlar sunmaya çalışan bir firmadır. Profen, kurumsal markasını taşıyan her bir çalışanına kendi potansiyellerini ortaya çıkaracak gelişim fırsatları sunarak şirket performanslarını daha yukarı taşımayı hedeflemektedir.

Dr. Öğr. Üyesi M. Ozan Şahin
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
İ.İ.B.F.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Eğitimler

Profen Akademi temel olarak iki alana odaklı bir öğrenme kurgusuna sahiptir.

Odaklarımızdan biri mühendislik firmalarının temel teknik bilgi ihtiyacını karşılamak için bir araya getirilmiş eğitimlerden diğeri de mühendislerin en sık karşılaştığı insan yönetimi alandaki eğitimlerdir.

Yıllar içerisinde daha da genişleyecek eğitimlerimizle ilgili temel bilgileri ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz.

Herkesin katılabileceği açık eğitimleri seçebileceğiniz gibi, şirketiniz için kapalı eğitimleri de ekibimize ulaşarak organize edebilirsiniz.